Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Nghiên cứu giải pháp gia cường tổng hợp ổn định bền vững nền đường đào sâu trên các tuyến đường cao tốc


Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Châu Trường Linh, Tôn Thất Lê Quốc, Phan Khắc Hải
Nơi đăng: The 2nd Conference on Transport Infrastructure with Sustainable Development (HTQG Hạ tầng giao thông với phát triển bền vững); Số: 2nd/2016;Từ->đến trang: pp.475-484;Năm: 2016
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo trình bày một số kết quả mới về nghiên cứu biện pháp gia cường mái dốc sử dụng giải pháp tổng hợp. Gia cố bền vững cho nền đường đào sâu thông qua việc đánh giá phân tích dựa trên mô phỏng số theo phương pháp sai phân hữu hạn sử dụng phần mềm Flac 5.0. Phân tích tổng cộng gồm 20 trường hợp cho 3 phương án tổ hợp dùng khung chữ thập bê tông cốt thép lắp ghép với thanh neo, với cáp neo phân tán lực kéo nén và kết cấu hệ neo mềm ứng suất trước. Bài báo tiến hành nghiên cứu hợp lý hóa khoảng cách bố trí neo cho kết cấu theo phương mái dốc và theo phương dọc tim đường. Kết quả trình bày trong bài báo này gồm có chuyển vị bề mặt và hệ số an toàn (FS - Factor of Safety) cho mái dốc; chuyển vị ngang của kết cấu tường chắn hai tầng phía taluy âm; khái toán chi phí xây dựng từng phương án. Kết quả nghiên cứu này sẽ cung cấp thêm thông tin và cơ sở lập luận cho người thiết kế và mở ra một hướng mới trong khâu xử lý gia cường mái dốc cho những đoạn nền đường đào sâu. Keywords: Nền đường đào sâu, ổn định mái dốc, giải pháp tổng hợp, cáp neo, mái dốc xanh.
ABSTRACT
The article presents some new results of the case studies for the reinforcement slope using synthetic methods. Reinforcing sustainable stable for deep cutting slope through evaluation and analysis based on available finite difference methods using 2-Dimensional geotechnical software – Flac 5.0. Analyzed a total of 20 cases for 3 synthetic solutions, which using the frame structure of cross prefabricated reinforced concrete with anchor bar, tension compression force dispersion anchorage and prestressed flexible anchored systems. The paper carried out to study the suitable distance disposes for structural follow the slope surface and longitudinal center line. The result represented in this paper includes surface displacements and factor of safe (FS) to the slope; horizontal displacement of the double level structure retaining wall slope negative side; General estimating the cost of construction each solutions. The research results will provide more information and facts to the designer and bring new insight in the cases of reinforced slope for the deep cutting slopes. Keywords: Deep excavation cutting, slope stability, cable, total methods, greening slope
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn