Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,570,681

 Nghiên cứu ổn định nền đường đắp trên nền đất yếu gia cố bằng cọc xỉ than từ nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Châu Trường Linh, Vũ Đình Phụng, Nguyễn Đức Thuận, Ngô Thanh Nhàn, Phạm Thanh Tùng
Nơi đăng: Tạp chí Giao thông vận tải ISSN 2354-0818; Số: 5/2017;Từ->đến trang: pp.57-62.;Năm: 2017
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Khi xây dựng nền đường đắp trên nền đất yếu cần phải có biện pháp gia cố để tăng sức chịu tải của nền đất, giảm độ lún, đảm bảo điều kiện khai thác bình thường cho công trình. Trong nhiều phương pháp gia cố đất thì cọc vật liệu rời đã và đang được ứng dụng khá phổ biến. Nghiên cứu này được đề xuất nhằm tận dụng nguồn thải xỉ than từ Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải tỉnh Trà Vinh làm cọc vật liệu rời để gia cố nền đường đắp trên nền đất yếu, vừa khắc phục tình trạng khan hiếm vật liệu, vừa giảm giá thành xây dựng công trình, đồng thời giảm thiểu ô nhiễm môi trường do nhà máy nhiệt điện thải ra. Từ lý thuyết tính toán cọc vật liệu rời, tác giả tiến hành mô phỏng thực nghiệm và mô phỏng số bằng phần mềm Plaxis 3D Foundation để đánh giá được sức chịu tải, biến dạng, sự phân bố ứng suất của đất nền được gia cố bằng cọc xỉ than. Từ các kết quả, nhận xét thu được, tác giả áp dụng gia cố nền đường đắp trên công trình đường Mậu Thân, TP.Trà Vinh.
ABSTRACT
When constructing embankment on soft ground require strengthening measures to increase the load capacity of the soil, reducing the settlement, to ensure normal exploit conditions for works. In many ways of reinforced soil, the loose materials pile have been widespread application. This study was proposed to utilize coal slag waste from Duyen Hai thermoelectric plant in Tra Vinh province to make loose material piles for reinforcing embankment on soft ground, has reduced construction costs, has reduced environmental pollution caused by thermoelectric plants. From theoretical calculations piles of bulk materials, the author conducted simulation experiments and numerical simulations using software Plaxis 3D Foundation to assess the bearing capacity, deformation, the stress distribution of the ground to be reinforced slag pile. From the received results and comments, the authors apply the reinforced embankment on Mau Than road , Tra Vinh city.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn