Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Tính toán gia cường talus nền đào đường Hồ Chí Minh bằng phương pháp chèn neo, áp dụng phương pháp phần tử hữu hạn
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Châu Trường Linh
Nơi đăng: , Tạp chí kỷ niệm 30 năm thành lập trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng; Số: ;Từ->đến trang: ;Năm: 2006
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn