Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Tuổi thọ và ứng xử theo thời gian của tường chắn đất có cốt do sự ăn mòn cốt thép
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Chau T.-L., Corfdir A. et Bourgeois E.
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
; Số: 4(45);Từ->đến trang: 144-151;Năm: 2011
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Mục tiêu của bài viết này giới thiệu các kết quả khảo sát về sự hư hỏng của tường chắn thực tế bởi sự ăn mòn cốt, và đồng thời cung cấp sự phân tích về hiệu ứng ăn mòn trên ứng xử của tường cho đến giai đoạn sụp đổ. Sử dụng phương pháp phần tử hữu hạn cho mô hình nhiều pha. Kết quả thu nhận đã được kiểm chứng với sự hư hỏng một số công trình thực tế, có thể làm cơ sở cho việc dự báo tuổi thọ còn lại của các công trình đang khai thác, các công trình thiết kế mới hay xây dựng hệ thống cảnh báo về sự làm việc của tường. Từ khóa : Tường chắn đất có cốt, tuổi thọ, ăn mòn, phần tử hữu hạn, hệ nhiều pha.
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
ABSTRACT
The aim of this paper is to provide an analysis of the effect of corrosion on the overall behavior of the wall, and of the conditions under which corrosion can lead to failure. The analysis is based on finite element method using the multiphase model. Results could be used as a basis to predict the remaining service life of existing walls, and to design monitoring and alert systems. Keywords: reinforced earth wall, service life, corrosion, finite element analysis, multiphase model.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn