Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Lựa chọn giải pháp xử lý ổn định sụt trượt lâu dài cho taluy dương đường Hoàng Sa
walgreens prints coupons open free printable coupons
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Châu Trường Linh, Hồ Tấn Phước, Nguyễn Thu Hà, Bùi Hồng Trung
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng
marriage affairs all wife cheat i want an affair
; Số: Vol. 2(51);Từ->đến trang: pp. 26-30;Năm: 2012
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Hiện nay vấn đề sụt trượt taluy ở đường Hoàng Sa đang diễn ra mạnh mẽ. Các dự án bảo vệ mái dốc nền đào cần phải được thực hiện. Để giúp cho việc giao thông đi lại trên đường được đảm bảo an toàn, tiết kiệm được chi phí cho công tác khắc phục các sự cố do sụt trượt mái dốc gây ra, việc đầu tư nghiên cứu tìm ra các biện pháp xử lý để giúp cho các mái dốc ổn định là một vấn đề cần thiết. Dựa trên cơ sở lý thuyết về ổn định mái dốc và các phương pháp tính toán ổn định mái dốc thường dùng để lựa chọn phương pháp tính toán ổn định taluy [3,4,7], bài báo sử dụng phần mềm địa kỹ thuật Plaxis tính toán kiểm tra ổn định mái dốc bằng các biện pháp xử lý khác nhau, từ đó luận chứng và đề xuất ra biện pháp xử lý tối ưu nhất. Từ khóa: Trượt đất, ổn định mái dốc, hệ số ổn định, taluy dương đường Hoàng Sa, điều kiện địa chất, địa kỹ thuật, phần mềm Plaxis.
ABSTRACT
The current problem of the slope miss of Hoangsa Road is severely taking place. Therefore, excavation protection project must be carried out on the stable slope and investment in a research to find out measures to maintain slope stability is a necessity. This can assure safety for traffic and save expenditures for troubleshoot problems caused by slope miss. Based on the fundamental theory of slope stability and frequent landslide stabilization methods and the results of this research [3,4,7], this article deals with the use of the Plaxis Geomechanics software calculations to verify slope stability through the measures of different processors, and then justify the proposed measures to handle in the best way. Key words: Landslide, slope stability, safety factor, Hoangsa positive slope, geology conditions, geomechanics, Plaxis Software
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn