Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Quản lý rủi ro kỹ thuật trong xây dựng tường chắn đất có cốt VSoL-VSL tại công trình đường hai đầu cầu vượt đường sắt Km0+938,29 – Dự án đường trục phía nam tỉnh Hà Tây
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Văn Châu, Châu Trường Linh
Nơi đăng: Hội thảo quốc gia "Hạ tầng giao thông Việt Nam với phát triển bền vững"; Số: ISBN 978-604-82-0019-0;Từ->đến trang: pp. 37-46;Năm: 2013
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo giới thiệu những kinh nghiệm về công nghệ thi công tường chắn đất có cốt (Tường MSE-Mechanically Stabilized Earth wall) VSoL – VSL để đạt được chất lượng tốt nhất theo yêu cầu của hồ sơ thiết kế, tiêu chuẩn đã đặt ra. Những vấn đề cơ bản nhất của công nghệ tường MSE được giới thiệu: các loại vật liệu cốt đang được sử dụng hiện nay trên thế giới và trong nước, nguyên lý tính toán ổn định tường chắn đất có cốt, quy trình công nghệ thi công tường chắn đất có cốt VSoL – VSL; Những rủi ro kỹ thuật có thể xảy ra trong quá trình thi công tường chắn đất có cốt, và đề xuất phương pháp quản lý và phòng ngừa. Bài viết cũng cung cấp thông tin cho người thiết kế có cách nhìn tổng quát hơn trong việc lựa chọn công nghệ tường chắn đất có cốt, giúp cho người cán bộ thi công nắm được những qui định cần thiết trong quá trình thi công và phòng tránh những rủi ro đáng tiếc trong suốt quá trình xây dựng và khai thác công trình. Từ khóa: Tường MSE, cốt VSoL-VSL, ổn định, rủi ro kỹ thuật, phương pháp phòng ngừa.
marriage affairs open i want an affair
ABSTRACT
This article presents the experiences in the field of VSoL –VSL reinforce soil wall (MSE wall- Mechanically Stabilized Earth Wall) in order to attain the highest possible product quality in accordance with the design package requirements and standards. The most basic issues relating to MSE technique/technology included are: the reinforce materials currently in use all around the world and in Vietnam, the reinforce soil wall stabilization principles; the VSoL – VSL reinforce soil wall constructing procedure; the potential technical risks in the reinforce soil wall construction; and some suggestions in management and precaution mechanisms. The article will, moreover, equip the designers with an overall perspective in deciding the reinforce soil wall technique/technology; assist the site construction managers in understanding regulations required in the constructing process and preventing the risks during the building and operating process. Keywords: MSE wall, VSoL-VSL reinforcement, stability, technical risk, precaution mechanism.
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn