Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,117,532

 Sử dụng tường chắn đất trong công tác kiên cố hóa mái dốc nền đường Hoàng Sa – Bãi Bắc, T.p Đà Nẵng
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Thu Hà, Châu Trường Linh
Nơi đăng: Hội thảo quốc gia "Hạ tầng giao thông Việt Nam với phát triển bền vững"; Số: ISBN 978-604-82-0019-0;Từ->đến trang: pp. 69-78;Năm: 2013
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Đường Hoàng Sa - Bãi Bắc một bên là núi cao, một bên là biển Đông, nhiều đoạn taluy đào với độ dốc lớn không được gia cố bảo vệ, đất đá bị phong hóa mạnh nguy cơ sụt trượt rất lớn và nhiều đoạn đã, đang xảy ra sụt trượt mạnh mẽ trong những năm gần đây gây ra nhiều thiệt hại về tiềm năng du lịch, đầu tư cơ sở hạ tầng. Trên cơ sở khảo sát thực nghiệm, phân tích kết quả để đưa ra các giải pháp sử dụng tường chắn đất mang lại hiệu quả cao về kỹ thuật, kinh tế và tăng cường tuổi thọ cho các mái dốc nền đường du lịch này. Sử dụng chương trình tính toán được xây dựng từ lý thuyết phần tử hữu hạn, xét đến sự giảm c, φ trên mặt trượt nguy hiểm, để mô phỏng trạng thái làm việc và kiểm nghiệm các điều kiện ổn định của hệ tường chắn đất thuộc kết cấu tổ hợp : có một bộ phận chống đỡ bên ngoài kết hợp với một bộ phận đảm bảo ổn định từ bên trong. Từ đó đánh giá sự phù hợp của giải pháp sử dụng tường chắn đất đối với tuyến đường du lịch Hoàng Sa – Bãi Bắc. Từ khóa: Sụt trượt, ổn định mái dốc, hệ số ổn định, taluy dương Hoàng Sa, địa kỹ thuật.
ABSTRACT
At Hoang Sa – Bai Bac, one side is a high mountain, other side is the South Sea and there are many of the large slopes without reinforced protection. Beside this, strong weathered rock with highly sliding risk and many places have slided strongly in recent years, this is the cause of many damage on the tourism potential, infrastructure investment. Based on the empirical survey, analyzing the results in order to provide good solutions by using retaining wall will bring a high effective in technology, economics and enhance the life of the slopes of this travel road. Therefore, using the calculated program which is built from finite element method, considering the reduction of c, φ in dangerous sliding surface in order to simulate the working status and test the stability conditions of the retaining wall system in construction combination, including a prop element at outside combinate with other element to ensure the stability from inside. After that, we assess the suitability of the solution used the retaining wall for Hoang Sa- Bai Bac Keywords: Drop slide, slope stability, stability coefficient, Hoang Sa slopes, geotechnical.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn