Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,117,673

 Mô phỏng vận động của tường chắn đất có cốt (bằng thép) chịu sự ăn mòn trên mô hình thực nghiệm và mô hình số
marriage affairs all wife cheat i want an affair
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Châu Trường Linh
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
Nơi đăng: Tạp chí Giao thông vận tải
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
; Số: ISSN 0866-7012 No. 12/2013;Từ->đến trang: pp. 7-10/35;Năm: 2013
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
TÓM TẮT: Công nghệ thi công tường chắn đất có cốt (tường MSE) đã được sử dụng phổ biến cho các công trình xây dựng trên thế giới từ những năm 1970. Ở nước ta công nghệ này còn khá mới mẻ và chỉ mới được sử dụng cho một số công trình vài năm trở lại đây, và hầu như chưa có một nghiên cứu nào về tải trọng giới hạn của tường chắn sau khi xây dựng với sự suy biến của tường do cốt (bằng thép) bị ăn mòn theo thời gian. Bài báo giới thiệu các kết quả nghiên cứu về tải trọng giới hạn, quá trình vận động ứng suất - biến dạng – chuyển vị của tường MSE sau khi xây dựng, và trong quá trình khai thác sử dụng (khi cốt thép bị ăn mòn theo thời gian), dựa trên mô hình thí nghiệm rút gọn tỉ lệ 1/10 và trên mô hình số. Từ khóa : tải trọng giới hạn, suy giảm, tường MSE, tác động ăn mòn, mô hình vật lý, mô hình số, cường độ chịu kéo, cốt.
ABSTRACT
ABSTRACT: Technology of mechanically stabilized earth walls (MSE wall) has been used commonly in construction around the world since the 1970s. In our country, this technology is quite new and has only been used in some construction several years ago. In addition, there is little research not only about ultimate load of retaining wall in service, but also about the corrosion of steel reinforcement in the wall over time. Correspondingly, this paper presents some results on ultimate loads, the process of stress - strain - displacement of MSE wall during the construction and in service (the reinforcement is corrosion over time), based on reduced 1/10 scale model and computational model. Keywords: limited load, depletion, mechanically stabilized earth wall (MSEW), corrosion effect, physical model, computational model, tensile strength, reinforcement.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn