Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Đề xuất chuyển giao công nghệ: Xây dựng tường chắn đất có cốt (tường MSE) đường dẫn cầu vượt khác mức NGT Ngã Ba Huế - T.p Đà Nẵng bằng vật liệu địa phương đạt tiêu chuẩn quốc tế có xét đến tuổi thọ công trình
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Châu Trường Linh, Mai Triệu Quang, Phạm Hồng Nhân, Lý Hồng Lập, Lê Minh Tuấn, Nguyễn Hải Hoàng
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
Nơi đăng: Trung Nam Group - BK.ECC, seminar 26/9/2013
walgreens prints coupons open free printable coupons
; Số: 01/CGCN;Từ->đến trang: p.1-46;Năm: 2013
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
+ Tận dụng vật liệu đắp và cốt sẵn có tại Tp Đà Nẵng
+ Dự toán:
- Giảm 63,7% so với tường trọng lực;
- Giảm 24 - 45% so với cốt nhập ngoại;
+ Tuổi thọ công trình đạt > 100 năm;
+ Đạt độ ổn định theo yêu cầu các tiêu chuẩn VN, Pháp, EU, Mỹ; kiểm soát được US-BD trong quá trình xây dựng và khai thác.
ABSTRACT
+ Tận dụng vật liệu đắp và cốt sẵn có tại Tp Đà Nẵng
+ Dự toán:
- Giảm 63,7% so với tường trọng lực;
- Giảm 24 - 45% so với cốt nhập ngoại;
+ Tuổi thọ công trình đạt > 100 năm;
+ Đạt độ ổn định theo yêu cầu các tiêu chuẩn VN, Pháp, EU, Mỹ; kiểm soát được US-BD trong quá trình xây dựng và khai thác.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn