Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Tính toán gia cường mái dốc bằng phương pháp chèn neo theo phương pháp phần tử hữu hạn phòng chống sụt trượt talus đường Hồ Chí Minh
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
losartankalium krka bivirkninger crownlimos.ca losartan
Chủ nhiệm:  Châu Trường Linh
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
; Thành viên:  
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
Số: T04-15-77 ; Năm hoàn thành: 2005; Đề tài cấp ĐHĐN; Lĩnh vực: Kỹ thuật
TÓM TẮT

Tình trạng sụt trượt taluy đường Hồ Chí Minh hiện nay phải nói rất trầm trọng, quá trình xử lý phải đánh giá chính xác nguyên nhân gây sụt trượt, dùng các biện pháp xử lý tổng hợp. Một trong các biện pháp hiệu quả hiện đang được bộ GTVT nghiên cứu sử dụng đại trà là neo ứng suất trước OVM gia cường mái dốc. Đề tài lập trình tính toán neo theo phương pháp phần tử hữu hạn xác định sự phân bố lực kéo - nén giữa đất và neo, từ đó kiến nghị dùng loại neo hiệu quả hơn.

ABSTRACT

The landslide state in HCM highway is really serious now. In dealing process, we must evaluate the reason that cause glyssement, and used general solution. One of the most effective method was use in the Ministry of Transport of Vietnam in prestressed anchor, OVM anchors to strengthen the talus. In my project, I programmed how to put the anchors by finite element method, and I defined the tension and the compression force distributing between soil and anchors. Further more, I suggest which kind of anchors is more effective.
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn