Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,186,147

 Bàn thí nghiệm cỡ nhỏ để xác định các thông số động học của máy quay
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Đặng Phước Vinh*, Trần Phước Thanh
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ ĐHĐN; Số: 7(128);Từ->đến trang: 71-74;Năm: 2018
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Quá trình tính toán các thông số động lực học của máy gồm các chi tiết quay (gọi tắt là máy quay) như tần số riêng, các chế độ dao động, hệ số độ cứng, độ giảm chấn là bước cực kỳ quan trọng và phải thực hiện đầu tiên trong quá trình thiết kế và chế tạo của bất kỳ một máy quay. Việc xác định không chính xác các thông số động lực học của máy quay có thể dẫn đến việc giảm tuổi thọ hay hư hỏng của hệ thống. Cùng với yêu cầu nâng cao chất lượng giảng dạy và nghiên cứu khoa học, gắn liền cơ sở lý thuyết với thực hành, bàn thí nghiệm cho việc xác định các thông số động học của máy quay là rất cần thiết cho sinh viên và giảng viên các ngành Cơ khí. Tuy nhiên, các bàn thí nghiệm này nếu nhập từ nước ngoài thì chi phí rất cao. Vì vậy việc nghiên cứu, thiết kế và chế tạo bàn thí nghiệm cỡ nhỏ để xác định các thông số động học của máy quay với chi phí thấp là rất cần thiết.
ABSTRACT
he evaluation of dynamic characteristics of rotating machinery such as natural frequency, mode shapes, stiffness and damping coefficients is very important and must be carried out at the beginning in the design and fabrication of any rotating machine. The inaccurate estimation of these characteristics can lead to reducing the longevity, or damaging machinery. Besides, in order to enhance the education and research quality and combine theory and experiment, the test rig for evaluating dynamic characteristics is very essential for students and lecturers in mechanical engineering. However, the test rigs which are bought abroad are very expensive. Therefore it is very essential to design and build small and cheap test rigs for performing experiments.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn