Select * from Danhba where del=0 and vehuu=0 and usrname='dangphuocvinh' Science curiculum vitae personally - University of Da Nang
 

 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 37,632,384

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Cảm biến công nghiệp
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2018 Sinh viên đại học  Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
[2]Mô hình hóa và mô phỏng hệ thống Cơ điện tử
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2017 Học viên Cao học  Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
[3]Kỹ thuật vi điều khiển
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2017 Sinh viên đại học  Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
[4]Thực hành kỹ thuật vi điều khiển
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2017 Sinh viên đại học  Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
[5]Anh văn chuyên ngành Cơ khí và Cơ điện tử
Ngành: Cơ khí chế tạo
 2011 Sinh viên đại học  Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
[6]Hệ thống Cơ điện tử 1
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2011 Sinh viên đại học  Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn