Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Kỹ thuật điện tử
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2019 Sinh viên đại học  Lớp Cơ điện tử chất lượng cao - Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
[2]Cảm biến công nghiệp
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2018 Sinh viên đại học  Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
[3]Điều khiển theo thời gian thực và giám sát
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2018 Sinh viên đại học  Chương trình PFIEV - Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
[4]Đồ án kỹ thuật vi điều khiển
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2017 Sinh viên đại học  Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
[5]Kỹ thuật vi điều khiển
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2017 Sinh viên đại học  Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
[6]Thực hành kỹ thuật vi điều khiển
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2017 Sinh viên đại học  Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
[7]Mô hình hóa và mô phỏng hệ thống Cơ điện tử
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2017 Học viên Cao học  Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
[8]Đồ án thiết kế máy
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2012 Sinh viên đại học  Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
[9]Anh văn chuyên ngành Cơ khí và Cơ điện tử
Ngành: Cơ khí chế tạo
 2011 Sinh viên đại học  Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
[10]Hệ thống Cơ điện tử 1
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2011 Sinh viên đại học  Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
[11]Đồ án hệ thống Cơ điện tử
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2011 Sinh viên đại học  Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
[12]Đồ án thiết kế hệ thống điều khiển tự động
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2011 Sinh viên đại học  Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn