Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

SttTênLĩnh vựcNăm nhậnSốNơi cấp
[1] Best application paper award in testimony of significant achievement in Tribology.

 Khoa học công nghệ

 2019

 

 The 15th IFToMM World Congress, KraKow, Poland

[2] Giải A - Giải thưởng hoạt động Khoa học và Công nghệ tiềm năng

 Khoa học công nghệ

 2019

 3150/QĐ-ĐHBK

 Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

[3] Bằng khen của Chủ tịch UBND Tp. Đà Nẵng cho tác giả có bài báo khoa học được công bố trên tạp chí khoa học quốc tế có uy tín thuộc danh mục của Viện Thông tin khoa học Quốc tế Hoa Kỳ - ISI

 Khoa học công nghệ

 2018

 4403/QĐ-UBND

 Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Đà Nẵng

[4] Bằng khen của Chủ tịch UBND Tp. Đà Nẵng cho tác giả có bài báo khoa học được công bố trên tạp chí khoa học quốc tế có uy tín thuộc danh mục của Viện Thông tin khoa học Quốc tế Hoa Kỳ - ISI.

 Khoa học công nghệ

 2017

 6273/QĐ-UBND

 Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Đà Nẵng

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn