Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,054,643

 Static and dynamic behaviors of a cylindrical hydrodynamic journal bearing operating at very low Sommerfeld numbers
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phuoc Vinh Dang, Steven Chatterton, Paolo Pennacchi
Nơi đăng: Proceedings of the 15th IFToMM World Congress on Mechanism and Machine Science, KraKow, Poland 2019. Advances in Mechanism and Machine Science, Springer (SCOPUS).; Số: DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-20131-9_380;Từ->đến trang: 3835-3844. Vol. 73;Năm: 2019
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn