Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Hiệu quả của công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế: Thực trạng & Giải pháp
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: PGS.TS.Đào Hữu Hòa
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Kinh tế; Số: 3(03)/2015;Từ->đến trang: 12 - 20;Năm: 2015
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Công tác giảm nghèo của Thừa Thiên Huế trong những năm qua đã đạt được nhiều kết quả đáng kể, tuy nhiên tại các huyện miền núi và khu vực bãi ngang tỷ lệ hộ nghèo vẫn còn rất cao, nhiều chính sách giảm nghèo chưa mang lại kết quả tương xứng với chi phí bỏ ra. Chinh sự khác biệt trong việc nhận thức nhu cầu và cách thức hành động của những người làm chính sách và các hộ dân nghèo là nguyên nhân quan trọng dẫn đến tình trạng trên. Báo cáo này đi vào nghiên cứu thực trạng, chỉ ra nguyên nhân ảnh hưởng đến hiệu quả công tác giảm nghèo ở Thừa Thiên Huế và đề xuất giải pháp khắc phục.
ABSTRACT
Poverty alleviation in Thua Thien Hue province in recent years has achieved many significant results. However in the mountainous districts and coastal areas the poverty rate is still very high, many poverty reduction policies have not brought results commensurate with the cost of removal. Main differences in the cognitive needs and how the actions of policy makers and poor farmers are important causes leading to this situation. This report delves in reality, only the causes affecting the effectiveness of poverty reduction in Thua Thien Hue and propose solutions.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn