Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học gắn với yêu cầu của kiểm định chất lượng trường đại học
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Đào Hữu Hòa
Nơi đăng: Hội thảo khoa học: “Đổi mới quản lý hoạt động khoa học công nghệ nhằm phục vụ công tác kiểm định chất lượng chất lượng giáo dục đại học tại Đại học Đà Nẵng”; Số: ;Từ->đến trang: ;Năm: 2007
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT

unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
ABSTRACT

abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn