Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Đánh giá tiềm năng đánh bắt hải sản Vùng duyên hải Nam Trung bộ & Chiến lược đánh bắt hải sản của Vùng đến năm 2020
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Đào Hữu Hòa
walgreens prints coupons open free printable coupons
Nơi đăng: Hội thảo khoa học quốc gia do UBND Quảng Ngãi, & Viện Phát triển bền vững tổ chức tại TP Quảng Ngãi, tháng 5/2011.; Số: 05-41;Từ->đến trang: 448-464;Năm: 2011
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT

marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
ABSTRACT

abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn