Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Đẩy mạnh liên kết trong ngành dệt may của Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung theo mô hình cụm công nghiệp (Inductry Cluster)
losartankalium krka bivirkninger crownlimos.ca losartan
Chủ nhiệm:  PGS.TS.Đào Hữu Hòa; Thành viên:  PGS.TS.Lê Văn Huy
Số: B2009-TDA02-15-TRIG ; Năm hoàn thành: 2012; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Kinh tế
Nghiên cứu làm rõ cơ sở lý thuyết về cụm công nghiệp và phát triển lý thuyết để ứng dụng vào điều kiện cụ thể của ngành dệt may Việt Nam, Nghiênc ứu cũng đã đi vào phân tích, đánh giá thực trạng phát triển ngành công nghiệp dệt may ở Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung; đánh giá các nền tảng cơ bản để có thể hình thành và phát triển các mối liên kết theo mô hình Cụm công nghiệp và đề xuất các giải pháp nhằm thúc đẩy việc hình thành và phát triển cụm công nghiệp dệt may ở Vùng trong tương lai.

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn