Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả việc gắn kết giữa đào tạo và sử dụng nguồn cán bộ quản lý kinh tế trình độ đại học trên địa bàn Quảng Nam – Đà Nẵng .
doctors who prescribe naltrexone site naloxone challenge
Chủ nhiệm:  TS.Đoàn Gia Dũng; Thành viên:  PGS.TS.Đào Hữu Hòa
Số: B2002-14-TĐ ; Năm hoàn thành: 2006; Đề tài cấp Bộ trọng điểm; Lĩnh vực: Tự nhiên© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn