Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Thực trạng và giải pháp nhằm đẩy mạnh xuất khẩu thuỷ sản của các doanh nghiệp trên địa bàn Quảng Nam – Đà Nẵng .
doctors who prescribe naltrexone open naloxone challenge
Chủ nhiệm:  PGS.TS.Đào Hữu Hòa; Thành viên:  
Số: Đề tài cấp Cơ sở ; Năm hoàn thành: 1998; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Xã hội nhân văn© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn