Dương Gia Đức
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,101,586

 
Mục này được 7961 lượt người xem
Họ và tên:  Dương Gia Đức
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  12/10/1986
Nơi sinh: Gia Lai
Quê quán Cao Thượng - Tân Yên - Bắc Giang
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Công nghệ môi trường; Tại: Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Môi trường; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2015; Chuyên ngành: Kỹ thuật môi trường; Tại: Đại học Đà Nẵng
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Anh Văn
Địa chỉ liên hệ: Khoa Môi Trường, 54 Nguyễn Lương Bằng, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: 02363. 733590; Mobile: 0989221553
Email: dgduc@dut.udn.vn; giaducbk@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 2010- đến nay: Khoa Môi trường, trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
2010- đến nay: Trung tâm Nghiên cứu Bảo vệ Môi trường- Đại học Đà Nẵng (Cộng tác viên)
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu phục hồi và bảo vệ nguồn nước hồ đô hồ thị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng bằng các giải pháp công nghệ sinh thái. Chủ nhiệm: Trần Văn Quang. Thành viên: Phan Thị Kim Thủy, Hoàng Ngọc Ân, Dương Gia Đức, Nguyễn Dương Quang Chánh, Nguyễn Đức Huỳnh, Võ Đình Pho, Hoàng Hải Thọ, Tô Văn Hùng.unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me. Mã số: B2012-0104. Năm: 2014. (Apr 11 2015 8:17AM)
[2] Đề tài Khác: Nghiên cứu thực nghiệm xử lý nước thải từ quá trình chế biến mủ cao su kết hợp thu hồi Biogas-Quy mô Pilot 6m[3] Đề tài cấp cơ sở: Xử lý nước thải từ công đoạn đánh đông mủ cao su bằng mô hình kỵ khí và công trình đất ướt - kết hợp tận thu nguồn khí sinh học (Biogas). Chủ nhiệm: Dương Gia Đức. Mã số: T2013-02-76. Năm: 2013. (Apr 10 2015 4:35PM)
[4] Đề tài cấp cơ sở: Xác định tốc độ phân hủy các chất ô nhiễm trong nước thải ngành công nghiệp sơ chế cao su bằng mô hình vật lý.marriage affairs open i want an affairunfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me. Chủ nhiệm: Dương Gia Đức. Mã số: 2011-02-CBT 45. Năm: 2011. (Apr 10 2015 4:34PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Bùn thải đô thị tại thành phố Đà nẵng: Hiện trạng và khả năng xử lý bằng phương pháp phân hủy kỵ khí. Tác giả: ThS. Phan Thị Kim Thủy*; ThS. Dương Gia Đức; PGS.TS. Trần Văn Quang. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 7(116).2017. Trang: 84. Năm 2017. (Oct 5 2017 2:39PM)
[2]Bài báo: Potential of recovery the renewable energy from wastewater of natural rubber processing industry. Tác giả: Tran Van Quang, Nguyen Duong Quang Chanh, Duong Gia Duc, Le Hoang Sơn, Huynh Minh Hien. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Viện khoa học và Công nghệ Việt Nam. Số: Vol.50, No.1C. -ISSN: 0866-708X. Trang: 281-287. Năm 2012. (Apr 10 2015 4:45PM)
[3]Bài báo: Nghiên cứu xử lý nước thải thủy sản (Surimi) bằng mô hình kỵ khí (UASB) và hiếu khí (SBR)walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens. Tác giả: Dương Gia Đức. Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học, Đại học Đà Nẵng. Số: 7. Trang: 411-416. Năm 2010. (Apr 10 2015 4:41PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: STUDY ON REUSE TREATED WATER FOR GREEN AREA IRRIGATION BY SAND FILTRATION PROCESSunfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me. Authors: Duong Gia DUC*, Vo Dinh PHO**, Pham Anh TUAN**, Ha Phuoc HIEN****, Tran Van QUANG*, Hiroaki TANAKA***. The 3rd international symposium on formulation of the cooperation hub for global environmental studies in the indochina Region. No: 27/7. Pages: 51. Year 2015. (Aug 17 2015 2:51PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn