Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 39,240,422

 Tính toán cọc đơn chịu tác dụng của tải trọng ngang bằng phần mềm MIDAS A case study calculation of single pile under horizontal load by MIDAS software
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Thu Hà, Đỗ Hữu Đạo, Lê Đình Việt
Nơi đăng: Tạp chí Giao thông vận tải ISSN 2354-0818; Số: No 57/ Tháng 12/2016;Từ->đến trang: 100-103;Năm: 2016
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo tính toán và phân tích sức chịu tải của cọc chịu đồng thời tải trọng thẳng đứng, tải trọng ngang và momen bằng phần mềm MIDAS SOIL WORK. Sử dụng số liệu đất nền của công trình thực tế trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và thực hiện phân tích ứng xử phân bố nội lực cho cho 03 loại cọc đơn thông thường là cọc bê tông cốt thép tiết diện đặc, cọc ống bê tông ly tâm và cọc khoan nhồi. Từ kết quả phân tích để so sánh sự phân bố nội lực, vị trí ngàm của cọc trong nền đất, chuyển vị ngang của cọc từ 02 mô đun Ground và Foundation của phần mềm MIDAS. Từ khóa: móng cọc, sức chịu tải trọng ngang, phần mềm Midas soil works, đường cong p-y, tương tác cọc-đất nền
ABSTRACT
This paper present the bearing capacity of a pile under the combination forces of vertical load, horizontal load and moment by Midas soil works. The real soil profiles of project in Da Nang city are used in the research, in detail, the response and internal forces distribution of popular pile in cluded driven pile, drilled pile and spun concrete pipe pile are determired. The research results could apply to compare the internal forces distribution and fixed position of the pile in the ground as well as the horizontal displacement of the pile obtained from Ground and Foundation modular of Midas software. Key word: pile foundation, horizontal bearing capacity, Midas soil works software, p-y curve, soil-pile interaction.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn