Select * from Danhba where del=0 and vehuu=0 and usrname='dhdao' Science curiculum vitae personally - University of Da Nang
 

 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 39,240,487

[1] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu ứng dụng cọc đất xi măng bán cứng chịu lực cho móng nhà cao tầng trên địa bàn Đà Nẵng (Study on application of semi-hardened soil cement piles bearing load for high buildings in Danang city). Chủ nhiệm: Đỗ Hữu Đạo. Mã số: T2017-02-103. Năm: 2018. (Apr 12 2017 8:45AM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu và so sánh sức chịu tải của cọc đơn chịu tác dụng của tải trọng ngang theo các mô hình tương tác giữa đất và cọc (Study and comparison of loading capacity of single pile is effected by horizontal load according to models of interaction between soil and pile). Chủ nhiệm: Nguyễn Thu Hà. Thành viên: Đỗ Hữu Đạo - Lê Đình Việt. Mã số: T2016-02-46. Năm: 2016. (Apr 12 2017 8:43AM)
[3] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng xi măng đến cường độ chịu nén của vật liệu cọc đất xi măng - SCP trong phòng thí nghiệm, MS: Đ2012-02-25 (Study on the effect of cement content on the compressive strength of CDM material in the laboratory). Chủ nhiệm: Đỗ Hữu Đạo. Thành viên: Nguyễn Văn Quyền - Vũ Hoàng Trí . Mã số: Đ2012-02-25. Năm: 2012. (Apr 4 2012 9:09PM)
[4] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu các giải pháp móng cọc hợp lý cho công trình xây dựng có tải trọng trung bình tại thành phố Đà Nẵng, MS Đ2011-02-20 (Study the appropriate pile solutions for medium-load construction works in Da Nang city). Chủ nhiệm: Đỗ Hữu Đạo. Thành viên: Nguyễn Thu Hà - Phạm Văn Ngọc. Mã số: Đ2011-02-20. Năm: 2011. (Feb 16 2012 9:17PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn