Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 49,408,254

  

BIÊN TẬP - EDITOR:

1. Tuyển tập Hội thảo quốc gia "Hạ tầng giao thông Việt Nam và Phát triển bền vững" - Tisdv 2013 - ISBN 978-604-82-0019-0: Nhà xuất Bản Xây dựng. Đà nẵng 17/8/201. Phan Cao Thọ - Nguyễn Hồng Hải - Đỗ Hữu Đạo.

2. Tuyển tập Hội thảo  quốc tế Việt Pháp: An toàn cho công trình Đê và đập nhỏ - Safety of small Dikes and Dams": Nhà xuất Bản Xây dựng - ISBN 978-604-82-1322-0. Đà nẵng 10/9/2014. Nguyễn Hồng Hải - Nguyễn Văn Hướng - Đỗ Hữu Đạo - Nguyễn Thị Bình - Didier Marot - Jean-Robert Courivaud

3. Tuyển tập Hội thảo quốc gia "Hạ tầng giao thông Việt Nam và Phát triển bền vững" - Tisdc 2016 - ISBN 978-604-82-1809-6: Nhà xuất Bản Xây dựng 2016. Đỗ Hữu Đạo - Huỳnh Phương Nam - Nguyễn Duy Thảo - Nguyễn Thanh Cường.

4. Hội thảo khoa học: Địa kỹ thuật - Giải pháp và thực tiễn ứng dụng trong xay dựng công trình. Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng, 2017.

5. Hội thảo khoa học: "Công nghệ xây dựng tiên tiến hướng đến phát triển bền vững ATCESD 2017". Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng, Trương Hoài Chính - Đỗ Hữu Đạo - Trần Quang Hưng.


THƯ KÝ HỘI THẢO - SECRETARY CONFERENCE

1. Hội nghị Cơ học kỹ thuật toàn quốc năm 2012.

2. Hội thảo quốc gia "Hạ tầng giao thông Việt Nam và Phát triển bền vững" - Tisdv 2013.

3. Hội thảo Địa kỹ thuật chuyên đề "Ổn định mái dốc" - 2013.

4. Hội thảo quốc tế "The First Conference on Foundation and Soft Ground Engineering Challenges in Mekong Delta held at Thu Dau Mot University, Vietnam" - 2013.

5. Hội thảo quốc tế Việt Pháp: An toàn cho công trình Đê và đập nhỏ - Safety of small Dikes and Dams" - 2014.

6. Hội nghị Cơ học kỹ thuật toàn quốc năm 2015 tại Đà Nẵng.

7. Trưởng ban thư ký Hội thảo quốc gia: Hạ tầng giao thông với phát triển bền vững - TISDC 2016.

8. Trưởng ban thư ký Hội thảo khoa học: Công nghệ Xây dựng tiên tiến hướng tới phát triển bền vững - ATCESD 2017

CÁC CHỨNG CHỈ - CETIFICATE:

1. Chứng chỉ: Thí nghiệm viên công trình Giao thông

2. Chứng chỉ: Thí nghiệm hiện trường về thử tải và kiểm tra chất lượng cọc.

3. Certificate of Dynamic Foundation Testing and Analysis - PDI - 2010

4. Certificate of "Basic Design of Piled Foundation - 2011" - Prof. Bengt H. Fellenius.

5. Certificate of " Soil Modelling-Southeast Asian Geotechnical Society" 2010 - Prof. David Muir Wood.

6. Certificate of "Recent Development in Ground Improvement Techniques and Case History" - Prof. Nguyen Truong Tien - Prof. Chu Jian - Prof. Teik Aun Ooi - 2011.

7. Certificate of "Improving the Quality of Teaching and Research at the University of Da Nang" - Prof. Alan Jecnkins - 2011.

8. Certificate of "Pile foundation - Design, construction and Acceptance" - Prof. Nguyen Truong Tien - Dr Hoang Truyen - 2011.

9. Certificate: Associate Fellow Asean Academy of Engineering and Technology - AAET, Dr Hong Lee Pee (President) and Dr Oh Ei Sun (Secretary General).

10. Certificate of Attendance Geotech Hanoi, November 2011.

11. Certificate of Attendance and Presentation the 7th Asean Young Geotechnical Engineering, Tokushima - Japan, 12-14th September, 2012.

12. Certificate of Attendance and Presentation the 5th International Young Geotechnical Engineering, Paris, 31st August to 1st September, 2013 at Ecole des Ponts Paris Tech in Marne-La-Vallee.

13. Certificate of Attendance 18th International Conference on Soil Mechanic and Geotechnical Engineering, September 2-6 - Palais des Congres des Paris, FRANCE.

14. Certificate of Attendance  International Foundations Congress and Equipment Expo (IFCEE 2018), March 5-10 -  Hilton Orlando Buena Vista Palace Hotel in Orlando, Florida - USA.

CÁC CHỨNG NHẬN HƯỚNG DẪN SINH VIÊN NCKH:

1. Hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2007 (Giải 3) - Trường Đại Học Bách Khoa

2. Hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2010 (Giải 1) - Trường Đại Học Bách Khoa

3. Hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2011 (Giải 3) - Trường Đại Học Bách Khoa

4. Hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2012, 2014 (Giải khuyến khích ) - Khoa Xây dựng Cầu Đường

5. Hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2013 (Giải 2 ) - Khoa Xây dựng Cầu Đường

6. Hướng dẫn bồi dưỡng sinh viên thi Olympic Cơ học đất toàn quốc năm 2011-2012-2013 (Giải khuyến khích)

7. Hướng dẫn bồi dưỡng sinh viên thi Olympic Cơ học đất toàn quốc năm 2014 (01 Giải 3 và 02 Giải khuyến khích)

8. Đồng hướng dẫn bồi dưỡng sinh viên thi đồ án tốt nghiệp xuất sắc - Giải thưởng Loa Thành: Giải 3

9. Hướng dẫn bồi dưỡng sinh viên thi Olympic Cơ học đất toàn quốc năm 2015 (01 Giải 3 và 03 Giải khuyến khích)

10. Hướng dẫn bồi dưỡng sinh viên thi Olympic Cơ học đất toàn quốc năm 2016 (01 Giải 3 và 03 Giải khuyến khích)

11. Hướng dẫn bồi dưỡng sinh viên thi Olympic Cơ học đất toàn quốc năm 2017 (02 Giải khuyến khích)

LĨNH VỰC CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ:

1. Thí nghiệm nén tĩnh tự cân bằng Bidirectional Load Test (thí nghiệm Osterberg - Cell) cọc khoan nhồi

2. Thử tải tĩnh cọc - Static load test (SLT)

3. Thử tải động cọc - Dynamic load test (PDA)

4. Các thí nghiệm kiểm tra chất lượng cọc khoan nhồi: Sonic, PIT, Humus Drill

5. Các thí nghiệm thử tải cọc đơn, nhóm cọc, kiểm tra chất lượng cọc xi măng đất, Full scale Testing

6. Các thí nghiệm kiểm tra chất lượng cọc khoan nhồi

7. Các thí nghiệm kiểm tra chất lượng nền đất, Nền Topbase- Địa kỹ thuật

8. Khảo sát, thăm dò Địa chất, Địa kỹ Thuật

9. Thí nghiệm xuyên tĩnh CPTU

10. Thí nghiệm nén ba trục, nén cố kết

10. Thí nghiệm nén  tĩnh cọc sử dụng strain-gauges, Geokon A9

12. Thí nghiệm tải trọng ngang cọc đơn, nhóm cọc, thí nghiệm nhổ cọc

13. Thiết kế Móng cọc, cọc khoan nhồi

14. Thiết kế móng cọc đất gia cố xi măng

15. Tính toán, kiểm toán ổn định mái dốc, mái dốc có gia cường cốt, neo

16. Tính toán, thiết kế tường chắn đất có cốt: vải hoặc lưới Địa kỹ thuật

MỘT SỐ DỰ ÁN ĐÃ THAM GIA CHỦ TRÌ THỬ TẢI CỌC:

1. Cung thể thao Tuyên Sơn (2009)

2. Trung Tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng (2010)

3. Nhà Khách thành phố Đà Nẵng (16 tầng) (2010)

4. Bệnh viện Ung thư thành phố Đà Nẵng (2008-2011)

5. Cầu mới Nguyễn Văn Trỗi - Trần Thị Lý (cấp 1) (2010-2013)

6. Cầu Khuê Đông (2012)

7. Cầu Bà Rén - QL1 Quảng Nam (2013)

8. Cầu Trường Giang - Quảng Nam (2009)

9. Cầu Bạch Hổ - Huế (2010)

10. Cầu Sông Cái  (2013)

11. Thí nghiệm Osterberg – Cell cọc khoan nhồi Tòa nhà Seabank Đà Nẵng (2012)

12. Chung cư nhà ở xã hội tại khu đô thị Phước Lý (2010-2013)

13. Azurar Bulding Danang (32 tầng) (2011)

14. Vĩnh Trung Plaza (2008-2010)

15. Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà nẵng (2011)

16. Chung cư nhà ở xã hội tại khu Phong Bắc (2010-2011)

17. Chung cư nhà ở xã hội tại khu Nại Hiên Đông (2011-2012)

18. Thí nghiệm cọc đơn và nhóm cọc Đất xi măng: Đường đầu Cầu Trần Thị Lý (2013)

19. Thí nghiệm cọc đơn và nhóm cọc Đất xi măng: Khu vui chơi giải trí Tuyên Sơn (2012)

20. Thí nghiệm cọc đơn và nhóm cọc Đất xi măng: Nhà ở xã hội tại KCD An Trung 2 (2011-2013)

21. Cọc khoan nhồi Cầu vượt - Nút giao thông Ngã Ba Huế (Cấp 1) (2014)

22. Cọc khoan nhồi Cầu Thạch Hãn và Mở rộng quốc lộ 1A đoạn Quảng Trị và Bình Định (2014-2015)

23. Cọc khoan nhồi các cầu Dự án Đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (2014-2016)

24. Thí nghiệm cọc Đất xi măng công trình Khu phức hợp văn phòng FPT Complex (2014-2016)

25. Banyan Resort & Hotel - Lagunar (2013-2015)

26. Khách sạn Adomo - 18 tầng (2015)

27. Khách sạn Paradise - 18 tầng (2015)

28. Nhà hiệu bộ - Trường Đại học xây dựng Miền Trung (10 tầng)

29. Trung tâm điều hành Điện lực Khánh Hòa - 11 tầng (2014-2015)

30. Khách sạn Holiday Beach - 20 tầng (2016)

31. Khách sạn Blues Hotel 20 tầng (2016)

32. Khách sạn Paris Deli 22 tầng (2016)

33. Khách sạn Grand Gold Hotel 15 tầng (2016)

34. Khách sạn Sapphire 22 tầng (2016)

35. Khu phức hợp Monarchy 33 tầng (2016)

36. Khách sạn Lan Quế Anh 25 tầng (2016)

37. Trạm xử lý nước thải Phú Lộc (2015-2016)

38. Nhà máy xử lý nước thải tập trung Khu công nghệ cao - TP Đà Nẵng (2016-2017)

39. Nhà máy xử lý nước thải Hòa Xuân - Tp Đà Nẵng (2016)

40. Nhà máy xử lý nước thải thành phố Huế (2016-2017)

41. Cầu Thạch Bích - TP Quảng Ngãi - thử tải PDA, Ostrberg Cell và siêu âm cọc (2016-2017)

42. Cầu Thành cổ - tỉnh Quảng Trị - thử tải và kiểm tra chất lượng cọc (2016-2017)

43. Mở rộng khách sạn Thanh Lịch - TP Huế 14 tầng (2016)

44. Khách sạn Dana Marina  15 tầng (2016)

45. Khu Đô thị quốc tế Đa Phước (18 tầng) (2016-2017)

46. Khách sạn D'Lamour - 12 tầng (2016)

47. Khách sạn Paradise 2 - 12 tầng (2016)

48. Khách sạn Võ Văn Kiệt - 15 tầng (2016)

49. Khách sạn Cicilia - 15 tầng (2016)

50. Khách sạn Hải An - 22 tầng (2016)

51. Khách sạn V.N. Holiday - 18 tầng (2016)

52. Khách sạn, khu du lịch nghỉ dưỡng DEveluyn - 12 tầng (2016-2017)

53. Khách sạn Đà thành 105 Lê Lợi Đà Nẵng (15 tầng)

54. Tổ hợp căn hộ và khách sạn P.A. Tower - 32 tầng (2017)

55. Thí nghiệm Osterberg Cell cọc D1200, tải 2000 tấn - Căn hộ Condotel Katsatoshi Grand House - 30 tầng (2017)

56. Tòa nhà văn phòng Đất Xanh Miền Trung - 12 tầng (2017)

57. Toà nhà Đường Việt - 12 tầng (2017)

58. Khách sạn Chicland Đà Nẵng - 25 tầng (2017)

59. Khu phức hợp Manor Crown Huế - 22 tầng (2017)

60. Khách sạn BMC Quy Nhơn Bình Định 22 tầng (2017)

61. Cầu Sông Dinh - Phan Rang Tháp Chàm: Thí nghiệm thử tải PDA và siêu âm cọc khoan nhồi (2017)

62. Khách sạn Việt Phát Huy - 10 tầng (2017)

63. Thí nghiệm Osterberg Cell cọc khoan nhồi D1200, tải 1800 tấn - Cầu Thạch Bích - Quảng Ngãi (2017)

64. Thí nghiệm Osterberg Cell cọc khoan nhồi D1200, tải 2000 tấn - Khách sạn Lavista Đà Nẵng 30 tầng (2017)

65. Khách sạn Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 27 tầng (2017)

66. Khách sạn Chic-land Đà nẵng 25 tầng (2017)

67. Tổ hợp Khách sạn và căn hộ PA Tower Đà nẵng 33 tầng (2016-2017)

68. Khách sạn Hải An Sông Hàn 18 tầng (2017)

69. Khách sạn Amagos 18 tầng (2017)

70. Khách sạn The Code Hotel 22 tầng (2017)

71. G5 Condotel 25 tầng (2017)

72. Cầu Canh Vinh Bình Định (2017)

73. Khách sạn Fivitel 20 tầng (2017)

74. Phú Gia Thịnh Tower 12 tầng (2017)

75. Nhà máy Bia Heniken Đà Nẵng (2017)

78. Khách sạn Seasore (2017)

79. Khách sạn Liberty 25 tầng (2018)

80. Khách sạn Havin 18 tầng (2018)

81. Văn phòng Tùng Lâm 12 tầng (2018)

82. Khách sạn S Hotel 25 tầng (2018)

83. Khách sạn Phạm Gia 15 tầng (2018)

84. Khách sạn Golland Plaza Huế 17 tầng (2018)

85. Trường Tiểu học Trần Nhân Tông (2018)

85. Khách sạn Cordial 18 tầng (2018)

86. Khách sạn G5 Condotel 30 tầng (2018)

87. NBS Building Đà Nẵng (2018)

88. Cozy Đà nẵng Boutique Hotel (2018)

89. Khách sạn Golden 25 tầng (2018)

90. Khách sạn Minh Toàn Ocean 25 tầng (2018)

91. Trường Cao Đẳng Nghề Dung Quất (2018)

92. Văn Phòng MEI Đà Nẵng (2018)

93. Honda Dũng Tiến (Phú Yên) 15 tầng (2018)

94. Nhà ở Xã Hội tại Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng, 15 tầng (2018)

95. Thí nghiệm Osterberg Cell Tháp CT1&2 - 50 tầng (2018) - cọc D1500, 4400 tấn (2018)

96. Thí nghiệm Osterberg Cell Tháp CT5 - 33 tầng (2018) -cọc D1500, 4400 tấn (2018)

97. Thí nghiệm Osterberg Cọc khoan nhồi D1200, D1500 Cầu Cửa Đại - TP Quảng Ngãi (2018)

98. Thí nghiệm Osterberg Cell Chung cư Tecco Lào Cai - 30 tầng (2018) -cọc D1200, 3000 tấn (2018)

99. Thí nghiệm Osterberg Cell Khách Sạn MQC - 30 tầng (2018) -cọc D1000, 1500 tấn (2018)

100. Thí nghiệm Osterberg Cell Cầu Vượt Nút Giao Ngọc Hội, Thành phố Nha Trang (2018) -cọc D1200, 1500 tấn (2018)

.v.v. và nhiều công trình khác trên địa bàn Đà Nẵng, Miền Trung, Tây Nguyên.


CÁC PHẦN MỀM SỞ HỮU:

1. Phần mềm thiết kế cọc đất xi măng cho công trình xây dựng SCPile Software

Phần mềm SCPile cho phép tính toán thiết kế cấp phối vật liệu cọc đất xi măng, tính toán sức chịu tải, kiểm tra cọc và móng cọc đất xi măng theo các trạng thái giới hạn, phục vụ cho móng cọc công trình xây dựng. Đã áp dụng cho công trình FPT Complex - Hòa Hải - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng.


 

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn