Select * from Danhba where del=0 and vehuu=0 and usrname='dhdao' Science curiculum vitae personally - University of Da Nang
 

 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 39,240,449

[1] Giải ba - Giải Thưởng Loa Thành - 2002. Số: 06/2002/GTLT. Năm: 2002.
[2] Giảng viên giỏi - CSTĐ cấp cơ sở năm học 2005-2006. Số: 2667/QĐ-TĐKT. Năm: 2006.
[3] Giấy Khen: Có thành tích xuất sắc trong học tập và bảo vệ luận văn thạc sỹ tại Đại Học Xây Dựng - Hà Nội năm 2008. Số: 04 /QĐ-KT. Năm: 2008.
[4] Giấy Khen: Giảng viên đạt thành tích xuất sắc năm học 2007 - 2008 - Trường ĐH Bách Khoa. Số: 63/2008/KT. Năm: 2008.
[5] Giấy Khen: Đã có thành tích tốt trong hoạt động Công Đoàn 2010-2011, 2011-2012. Số: 114 /QĐ/TVCĐ. Năm: 2011.
[6] Giấy khen: Giảng viên có thành tích tốt năm học 2010-2011 - của GĐ Đại học Đà Nẵng. Năm: 2011.
[7] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học: 2011-2012-2013-2014-2015. Số: QD/DHDN. Năm: 2011-2012-2013-2014-2015, 2017.
[8] Award of Outstanding Paper at the Symposium "40 Years of Cooperation between Vietnam and Japan in Construction Sector: Achievements and Opportunities" - 2013. Số: 8/11/2013. Năm: 2013.
[9] Chiến sĩ thi đua cấp Bộ Giáo Dục & Đào tạo - 2013. Số: 20/11/2013. Năm: 2013.
[10] Bằng khen của Hội cơ học Việt Nam: Đã có thành tích xuất sắc trong việc huấn luyện, bồi dưỡng đội tuyển tham gia các kỳ thi Olympic Cơ học đất - 2013. Số: 80-13/HCH. Năm: 2013.
[11] Bằng khen của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo - 2014. Số: 3820/QĐ-BGDDT. Năm: 2014.
[12] Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2014. Số: 134-QĐ/ĐU-ĐHBK. Năm: 2014.
[13] Award: MCCC-AAET Green Award'14 of ASean Adcademy of Engineering and Technology - AAET - 2014. Năm: 2014.
[14] Giải B - Giải thưởng hoạt động khoa học công nghệ xuất sắc. Số: 434/QĐ-ĐHBK. Năm: 2015.
[15] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Số: 2726/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2017.
[16] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Số: 3044/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2018.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn