Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 44,131,590

SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Phan Ngọc Hải Đăng
Đề tài: Đánh giá và đề xuất một số giải pháp chống sạt trượt mái ta luy đoạn đèo La Hy, đường La Sơn - Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách Khoa - ĐH Đà Nẵng

 2018

 2018

[2]Nguyễn Thị Phương Khuê
Đề tài:

Xây dựng mô hình nghiên cứu đặc tính lún của nền đất yếu sử dụng bấc thấm có xét đến thay đổi một số tính chất của đất. (Modeling study settlement characteristics of soft soils using PVD with consideration of changing some properties of soil)

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách Khoa - ĐH Đà Nẵng

 2017

 2018

[3]Nguyễn Thị Phúc
Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng tường chắn đất có cốt bằng dùng lưới địa kỹ thuật cho đường dẫn đầu cầu Nút giao Ngọc Hội - Thành phố Nha Trang (Study on the application of reinforced retaining wall with geotextile for the road abutment of Ngoc Hoi intersection - Nha Trang city)

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách Khoa - ĐH Đà Nẵng

 2017

 2018

[4]Lê Quốc Nam
Đề tài: Đảm bảo ổn định nền đường ven sông tỉnh lộ 915B, tỉnh Trà Vinh  (Warrant the stabilization of the riverside road 915b, Tra Vinh province)

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách Khoa - ĐH Đà Nẵng

 2017

 2017

[5]Nguyễn Văn Hải
Đề tài: Nghiên cứu sử dụng cọc tre gia cường vải địa kỹ thuật gia cố nền đường đầu cầu trên nền đất yếu tại thành phố Trà Vinh. (Study on the use bamboo piles reinforced geotextile to stabilize the abutment road on soft ground in Tra Vinh city)

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách Khoa - ĐH Đà Nẵng

 2017

 2017

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn