Select * from Danhba where del=0 and vehuu=0 and usrname='dhdao' Science curiculum vitae personally - University of Da Nang
 

 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 31,498,483

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Cơ Học Đất
Ngành: Xây dựng
 2003 Sinh viên các ngành Xây dựng dân dụng và CN, XD Cầu Đường, XD Công trình thủy, Kiến Trúc, KTXD và Quản lý dự án  Trường Đại Học Bách Khoa - ĐH Đà Nẵng
[2]Nền và Móng
Ngành: Xây dựng
 2003 Sinh viên các ngành Xây dựng dân dụng và CN, XD Cầu Đường, XD Công trình thủy, Kiến Trúc, KTXD và Quản lý dự án
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
 Trường Đại Học Bách Khoa - Đại Học Đà Nẵng
[3]Đồ Án Nền và Móng
Ngành: Xây dựng
 2003 Sinh viên các ngành Xây dựng dân dụng và CN, XD Cầu Đường, XD Công trình thủy  Trường Đại Học Bách Khoa - Đại Học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn