Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 37,709,424

 Nghiên cứu sự sắp xếp hợp lý của cốt sau lưng tường chắn có cốt mềm -TC Xây Dựng - BXD tháng 9/2007 & TCKHCN ĐH Đà Nẵng tháng 10/2007(The reasonable arragement of the reinforcement in the flexible reinforced soil wall)
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Đỗ Hữu Đạo - Nguyễn Hùng Sơn
Nơi đăng: Tạp chí Xây dựng - Bộ Xây Dựng, ISSN 0866-8762; Số: Tháng 10/2007;Từ->đến trang: 33-34;Năm: 2007
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
TÓM TẮT Thông thường cốt trong tường chắn đất có cốt được sắp xếp cách đều nhau và chiều dài bằng nhau. Bài báo đặt vấn đề nghiên cứu cách sắp xếp cốt hợp lý trong trường hợp tường chắn đất có cốt có chiều cao lớn nhằm đảm bảo khả năng chịu lực, đồng thời công trình tường chắn đạt hệ số an toàn cao nhất, và phát huy hết khả năng làm việc của cốt trong tường chắn có cốt.
ABSTRACT
ABSTRACT As normal, the layers of the reinforcement in the reinforced soil wall are equidistant and arranged with the same length. But in some cases, especially for high flexible reinforced soil wall, the better ways of arrangement of reinforcement layers are a bit different from traditional methods. The new methods of reinforcement distibution can improve wall’s stability and they are presented in this paper.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn