Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 39,240,463

 Nghiên cứu ứng dụng phương pháp cọc kháng trượt trong ổn định mái taluy(A preliminary study of anti-sliding pile solutions in the stability maintenance of the roof of the talus)
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lê Nguyễn Quốc Việt - Đỗ Hữu Đạo - Bùi Phú Doanh
Nơi đăng: Tạp chí KH&CN Đại Học Đà Nẵng, ISSN 1859-1531; Số: 3[44]/2011;Từ->đến trang: 102-110;Năm: 2011
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
TÓM TẮT Ổn định nền đường luôn là vấn đề khó khăn khi thiết kế các tuyến đường vùng núi, trong đó đặc biệt là vấn đề bảo đảm ổn định chống sụt trượt cho mái taluy. Ở Việt Nam các giải pháp thường sử dụng trong thiết kế như: Đào giật bậc, tường chắn rọ đá, tường chắn trọng lực BTCT, và các giải pháp gia cố mái taluy bằng neo trong đất, neo ứng suất trước. Tuy nhiên các giải pháp này vẫn không phát huy được hiệu quả, vẫn xuất hiện các hiện tượng sụt trượt trên các tuyến đường đã thi công xong như QL7, QL8 đặc biệt là Đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa phận Miền Trung. Phương pháp dùng cọc kháng trượt để xử lý ổn định mái taluy đã và đang được ứng dụng thiết kế cho nhiều tuyến đường ô tô cao tốc, đường sắt cao tốc tại Trung Quốc với các ưu điểm: Công nghệ thi công đơn giản, kiểm soát được chất lượng công trình, chiếm ít diện tích và không phá vỡ cảnh quan môi trường. Nghiên cứu áp dụng phương pháp cọc kháng trượt trong ổn định mái taluy là nội dung chính của bài báo.
ABSTRACT
ABSTRACT Road bed foundation stabilizing is always a difficult issue in engineering the road for mountain area, especially how to stabilize the foundation and prevent the slipperiness of slope paving. In Vietnam, there are some engineering solutions such as: step-leveling, building rocky wall, concrete wall, and reinforcement by anchor or pre-tention. However, these solutions are not very efficient, there are still some slipperiness and over-settlement on the constructed roads such as the International road No. 7 and No. 8, and especially the Ho Chi Minh highway in midland. The method of using Anti-sliding pile to stabilize the slope paving is now have been applying in the engineering for highways, train highways in China with advantages, e.g. simple construction technology, quality controllable, less area spent and less impact to environment. The study for anti-slipperiness piles methodology in stabilization of the talus is the main content of the article.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn