Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 36,985,877

 Các tham số hợp lý của cốt vải địa kỹ thuật trong thiết kế tường chắn đất có cốt(The parameters of appropriate geotextile reinforcement in the design of reinforced retaining wall)
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Đỗ Hữu Đạo - Nguyễn Hùng Sơn
Nơi đăng: Hội thảo giới thiệu Ứng dụng lưới, vải địa kỹ thuật trong xây dựng tường chắn có cốt - Hội Cầu Đường Đà Nẵng; Số: Tháng 8 năm 2008;Từ->đến trang: 43-48;Năm: 2008
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn