Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 39,240,391

 Nghiên cứu các giải pháp móng cọc hợp lý cho công trình xây dựng có tải trọng trung bình tại thành phố Đà Nẵng(Research reasonable pile solutions for construction with average loading in Da Nang city)
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Đỗ Hữu Đạo
Nơi đăng: Tạp chí KH&CN Đại Học Đà Nẵng, ISSN 1859-1531; Số: 7[48]/2011;Từ->đến trang: 1-9;Năm: 2011
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Thành phố Đà Nẵng trong những năm gần đây có sự phát triển mạnh trong đầu tư xây dựng các công trình cầu, nhà dân dụng cao tầng. Định hướng phát triển trong tương lai của thành phố là phát triển dịch vụ du lịch nên sẽ có nhiều công trình xây dựng có tải trọng trung bình đến lớn được xây lên. Theo đó việc lựa chọn giải pháp móng cọc cũng khá phức tạp và các kỹ sư thiết kế gặp nhiều khó khăn. Bài báo trên cơ sở tập hợp, phân tích các đặc trưng địa chất tại thành phố Đà Nẵng và đề xuất 03 giải pháp móng cọc là: cọc bê tông cốt thép đúc sẵn, cọc ống ly tâm dự ứng lực và cọc xi măng đất được lựa chọn là các giải pháp móng cọc hợp lý cho các công trình xây dựng có tải trọng trung bình. Từ khóa: cọc bê tông đúc sẵn, cọc ống ly tâm dự ứng lực, cọc xi măng đất, địa chất.
ABSTRACT
Da Nang city in recent years with strong growth in construction of bridges, high rise residential buildings. In the future development of the city is tourism development and will have many buildings with load of medium to large built up. Accordingly the choice of foundation solution is quite complex and many design engineers have some difficulties. This Paper-based collection and analysis of geological features in Danang, there are 03 reasonable solution pile foundations: precast reinforced concrete piles, prestressed tube piles and soil-cement piles was selected as the logical solution foundation for building a medium load. Key words: precast reinforced concrete piles, prestressed tube piles, soil-cement piles, geological
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn