Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 36,985,911

 Nghiên cứu tương quan cường độ chịu nén qu và uốn qb của vật liệu cọc đất xi măng SCP(Study the correlate Unconfined compressive qu and Bending strength oj soil cement pile material)
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Đỗ Hữu Đạo1, Phan Cao Thọ2, Nguyễn Trường Tiến3
Nơi đăng: Hội nghị cơ học toàn quốc lần thứ IX; Số: ISBN: 978-604-911-437-3;Từ->đến trang: 31-38;Năm: 2012
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Móng cọc đất xi măng (Soil cement pile – SCP) áp dụng làm móng chịu lực cho công trình xây dựng, bên cạnh khả năng chịu tải trọng thẳng đứng dọc trục, cọc SCP còn phải chịu tải trọng ngang và momen từ công trình truyền xuống. Do vậy vấn đề quan tâm nghiên cứu về ứng xử với tải trọng ngang và momen của vật liệu cọc SCP là rất cần thiết. Việc nghiên cứu thí nghiệm, xây dựng mối quan hệ giữa cường độ chịu nén không hạn chế nở hông qu (Unconfined compressive strength) và cường độ chịu uốn qb (Bending strength) là rất cần thiết. Bài báo giới thiệu kết quả nghiên cứu về tương quan giữa cường độ qu và qb cho vật liệu cọc SCP cho 03 loại đất tại khu Tuyên Sơn – Đà Nẵng. Bên cạnh đó các mối quan hệ tăng trưởng qu và qb theo thời gian cũng được xây dựng. Kết quả nghiên cứu có ý nghĩa quan trọng trong tính toán thiết kế có xét đến khả năng chịu uốn của cọc trong hệ móng cọc SCP chịu tải trọng đứng, ngang và mo men cho công trình xây dựng. Từ khóa: cọc đất xi măng SCP, cường độ chịu nén qu, cường độ chịu uốn qb, mô đun đàn hồi..
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn