Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 39,240,481

 Một số kết quả nghiên cứu thực nghiệm về sức chịu tải và khả năng ứng dụng cọc ống PHC cho công trình giao thông(Some exprimental study on bearing capacity and prospects application pipe pile PHC for transportation projects)
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Đỗ Hữu Đạo - Lê Xuân Mai - Trần Thanh Quang
Nơi đăng: Hội thảo quốc gia: Hạ tầng giao thông Việt Nam với phát triển bền vững - Tisdv-2013 - Đại học Bách Khoa Đà nẵng; Số: ISBN 978-604-82-0019-0;Từ->đến trang: 47-55;Năm: 2013
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Cọc ống PHC pile (Prestressed High strength Concrete) - cọc bê tông ly tâm dự ứng lực cường độ cao với nhiều ưu điểm như kết cấu cọc rỗng, cường độ bê tông cọc cao từ 60Mpa đến 80Mpa, thi công cơ giới hóa trong chế tạo và ép cọc bằng rô bốt với năng suất cao. Bài báo trình bày một số kết quả thí nghiệm nén tĩnh cọc ống bê tông cốt thép dự ứng lực có đường kính D400, D500 và D600mm của một số công trình thực tế trên địa bàn Đà Nẵng. Trong điều kiện nền đất khu vực thí nghiệm gồm các lớp cát, cát pha và xen lẫn sét pha, mũi cọc được thiết kế cắm vào các lớp đất tốt. Sử dụng phương pháp thí nghiệm nén tĩnh và phân tích sức chịu tải giới hạn bằng phương pháp Chin-Kondner, sức chịu tải của cọc đạt đến 161,29T đối với cọc D400 và trên 555,5T đối với cọc D500 và D600. Với sức chịu tải đạt được, cọc ống dự ứng lực đã được áp dụng cho nhiều công trình nhà cao tầng, và đây cũng là giải pháp cọc hoàn toàn có thể cùng áp dụng hoặc thay thế một phần cọc khoan nhồi đối với công trình giao thông như cầu cạn, cầu vượt trong thành phố để giảm giá thành xây dựng nền móng. Từ khóa: cọc ống PHC dự ứng lực, cọc khoan nhồi, sức chịu tải giới hạn, cầu vượt, cầu cạn.
ABSTRACT
The Prestressed High strength Concrete Pile with a lot of advantages, such as: pipe pile save material, high strength concrete from 60Mpa to 80Mpa and can piling by robot with very high yield. This paper presents some expremental results static load test PHC piles with diameter D400, D500 and D600mm from three high rise building projects in Danang city. The geology condition at the site has some after layers: sand, sand clayed, the pile toe is pressed in sand and hard clayed – sand. Using static load test method – headown and analysis the ultimate load capacity by Chin-Kondner Method, the axial bearing capacity of PHC piles are reached at 161,29 tons for pile D400mm and over 555,5 tons for pile D500 and 600mm. With good bearing capacity, PHC pile can use for high rise buildings, and this pile solution fully application or replacement apart of bored pile for transportation projects such as viaducts, overpasses in the city to reduce the cost of building foundation. Keywords: PHC pipe pile, sand, sand –clayed, headown, ultimate bearing capacity, bored pile.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn