Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 39,240,447

 Cọc đất xi măng cho công trình nhà cao tầng - giải pháp móng cọc hiệu quả và thân thiện môi trường
(Soil cement pile for high rise building - Green foundation environment friendly)
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Do Huu Dao
Nơi đăng: MCCC-AAET Green Award'14 - INTI International University & College Malaysia; Số: 2014;Từ->đến trang: 10;Năm: 2014
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
soil cement pile (SCPile) for high rise building. This SCpile has high load bearing capacity. The application for high rise building in Danang city and Middle VietNam with many advantages: low cost, use soil at the site, no waste soil and not environment pollution. The especially of his study is using soil at the site mixing with cement to manufacturing SCPile. So that can protect the land resources.
The engineering solution SCPile is contributing reducing cost in high rise building foundation construction. Using sand soil at site and reducing environment pollution. So that is one of green technology in design Green House in Vietnam and ASEAN region where have the same geology condition.
With the study on SCPile for high rise building, in compare with driven pile, bored pile, we can reduce material in construction such as: cement, sand, crushed rock, steel…So that we have some environmental achievements:
1. Reducing Gas Emissions (CO2) in cement production.
2. Reducing energy in product crushed rock, sand, steel … together with Gas Emissions.
3. Reducing energy machine in drilling pile.
4. Reducing environments pollution in construction.
5. Reducing noise and vibration when drilling pile.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn