Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 37,632,210

 Mở rộng chức năng lập trình được của mạng IP trên cơ sở mô hình tham chiếu P.1520
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lê Văn Sơn, Đặng Hùng Vĩ
Nơi đăng: Tự động hoá ngày nay
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
; Số: 3;Từ->đến trang: 31-33;Năm: 2004
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn