Select * from Danhba where del=0 and vehuu=0 and usrname='dhungvi' Science curiculum vitae personally - University of Da Nang
 

 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 37,625,153

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Chuyên đề Điện toán đám mây
Ngành: Công nghệ thông tin
 2012 Đại học  Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
[2]Quản trị mạng
Ngành: Khoa học máy tính
 2008 Cao đẳng  Cao Đẳng Đức Trí
[3]Java
Ngành: Khoa học máy tính
 2008 Cao Đẳng, Đại học  Trường Cao đẳng Đức Trí
[4]Mạng máy tính
Ngành: Khoa học máy tính
 2006 Cao đẳng, Đại học  Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN
[5]Hệ phân tán
Ngành: Khoa học máy tính
 2004 Đại học  Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN, Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN, Trường Đại học Duy Tân
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn