Select * from Danhba where del=0 and vehuu=0 and usrname='dhungvi' Science curiculum vitae personally - University of Da Nang
 

 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 37,625,129

SttTênLĩnh vựcNăm nhậnSốNơi cấp
[1] Quản lý hệ thống mạng và phòng thực hành máy tính qua chương trình Kerio Firewall Winroute và NetOP

 Công nghệ thông tin

 2012

 

 Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN

abortion pill services farsettiarte.it having an abortion
doctors who prescribe naltrexone site naloxone challenge
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn