Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 37,632,184

 NGHIÊN CỨU TRIỂN KHAI HỆ THỐNG GIÁM SÁT TRỰC TUYẾN CÁC PHƯƠNG TIỆN CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: LÊ VĂN SƠN, NGUYỄN THANH TUẤN, ĐẶNG HÙNG VĨ, NGUYỄN THÁI HOÀNG, PHẠM THỊ DUNG
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng; Số: 3(64).2013;Từ->đến trang: 161-169;Năm: 2013
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Hiện nay ở nước ta, việc quản lý, giám sát và nắm bắt kịp thời thông tin về các phương tiện cơ giới đường bộ, đặc biệt là các phương tiện như taxi, xe buýt, xe khách đường dài, … liên quan đến sinh mạng con người đang gặp rất nhiều khó khăn, trong đó đặc biệt là nguyên nhân và chứng lý về các vụ tai nạn giao thông như xe chạy quá tốc độ, vi phạm các quy định, … Trước tình hình đó, việc xây dựng một hệ thống thông tin trực tuyến nhằm cho phép giám sát hiệu quả các phương tiện này là một trong những yêu cầu cấp bách của các nhà chuyên môn nói riêng và toàn xã hội nói chung.
Việc nghiên cứu triển khai hệ thống giám sát trực tuyến các phương tiện cơ giới đường bộ (GS-OTO-ONLINE v.01) được tiến hành trên cơ sở tổ hợp các thiết bị lập trình điều khiển công nghiệp, truyền dẫn qua hệ thống vệ tinh và kết nối với mạng IP, Tracking Server và các công cụ trợ giúp khác.
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
ABSTRACT
In our country today, the management, monitoring and capture of timely information on road motor vehicles, particularly for vehicles such as long-distance coaches, buses, taxis,... related human life is facing many difficulties, in particular the causes and control of vehicle traffic accidents as speeding, violation of rules, etc. Under these circumstances, the construction of online information systems to enable effective monitoring facilities is a one of the urgent needs for professionals in particular and for society in general.
The researching and development of online monitoring systems of road motor vehicles (GS-OTO-ONLINE v. 01) was implemented based on a combination of programming industrial control equipment, which transmits through satellite and IP network connectivity, Tracking Server and other needed tools.
This system allows the transformation of information over the messages from other distributed devices sent to the familiar tools such as MySQL, DotNet, C#, PHP and Java,.. and convenience of analysis, statistics, classification and shown on the map attached.
marriage affairs open i want an affair
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn