Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 37,625,179

 Nghiên cứu, xây dựng chương trình Quản lý sách thư viện bằng mã vạch phục vụ công tác quản lý sách trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng
Chủ nhiệm:  Đặng Hùng Vĩ; Thành viên:  
Số: T2009 ; Năm hoàn thành: 2009; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Kỹ thuật
 Nhằm hiện đại hóa, tin học hóa công tác quản lý thư viện, nhất là công tác quản lý sách trong trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng. Công tác đăng ký/mượn hoặc trả sách đang còn là công tác thủ công, quản lý chủ yếu bằng sổ sách dễ gây thất lạc và nhầm lẫn, khó khăn cho nhân viên trong công tác giao nhận, kiểm kê sách; vì vậy, việc xây dựng chương trình quản lý sách và đăng ký mượn trả sách tạo điều kiện thuận lợi trong công tác đối với người quản lý, nhân viên thư viện và sinh viên.
marriage affairs all wife cheat i want an affair

 
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn