Dương Quang Thiện
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,112,047

 
Mục này được 14042 lượt người xem
Họ và tên:  Dương Quang Thiện
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  24/04/1988
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Đà Nẵng
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Tự Động Hóa; Tại: Trường Đại Học Bách Khoa
Đơn vị công tác: Khoa Điện - Điện tử; Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2013; Chuyên ngành: Cơ Điện Tử; Tại: Đại Học Valenciennes et du Hainaut Cambrésis, Cộng Hòa Pháp
Dạy CN: Tự Động Hóa
Lĩnh vực NC: Điều khiển và tự động hóa
Ngoại ngữ: Tiếng Pháp, Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: 06 Hoàng Diệu, Quận Hải Châu, Tp Đà Nẵng
Điện thoại: (84)236 3894882; Mobile: 0935 000 483
Email: duongquangthien88@yahoo.com.vn; duongquangthien88@gmail.com; dqthien@ute.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 - 09/2011 - 09/2012: Trợ giảng tại khoa Điện - Trường Cao Đẳng Công Nghệ - ĐHĐN
- 09/2012 - 08/2013: Học tập tại Đại Học Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis, Cộng Hòa Pháp.
- 09/2013 đến 11/2017: Giảng viên tại khoa Điện, chuyên ngành Tự Động Hóa, trường Cao Đẳng Công Nghệ - ĐHĐN
- 12/2017 đến nay: Giảng viên tại khoa Điện - Điện tử, chuyên ngành Kỹ thuật Điều khiển và Tự Động Hóa, trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - ĐHĐN
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Mô phỏng và thực nghiệm điều khiển động cơ DC bằng Fuzzy Logic. Chủ nhiệm: ThS. Dương Quang Thiện. Thành viên: ThS. Hoàng ThắngThS. Võ Khánh Thoại. Mã số: T2017-06-53. Năm: 2017. (Oct 21 2018 9:13AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Sử dụng Bond-Graph để mô phỏng phạm vi ứng dụng của cảm biến và chùm áp điện trong mạch phục hồi năng lượng. Tác giả: Van Nguyen Thi Hai, Thien Duong Quang. SCIENCE & TECHNOLOGY DEVELOPMENT JOURNAL - ENGINEERING AND TECHNOLOGY. Số: 03. Trang: Online first. Năm 2020. (Jul 1 2020 8:40AM)
[2]Bài báo: Thực nghiệm và mô phỏng bộ điều khiển PID Fuzzy Adaptive cho động cơ Servo DC. Tác giả: Dương Quang Thiện. Experiment and modelisation the PID Fuzzy Adaptive device for Servo DC motor DQ Thien National Scientific Conference on Applying new Technology in Green Building (ATiGB 2019). Số: 5. Trang: 159 - 169. Năm 2019. (Jul 1 2020 9:38AM)
[3]Bài báo: NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VÀ KHẢO SÁT ĐẶC TÍNH QUANG CỦA LỖ NANO VÀNG. Tác giả: Thien Q. Duong, Khuong T. T. Pham, Nam L. Nguyen. Tạp chí khoa học và công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 11(132). Trang: 74-78. Năm 2018. (Jun 5 2019 8:07AM)
[4]Bài báo: Thiết kế và mô phỏng bộ điều khiển đáp ứng Fuzzy PID cho động cơ servo DC. Tác giả: Hoàng Thắng; Dương Quang Thiện; Nguyễn Thị Hải Vân. Kỷ yếu Hội nghị Cơ học Toàn quốc lần thứ X. Số: 10. Trang: 521-523. Năm 2018. (May 27 2019 10:23AM)
[5]Bài báo: Thiết kế và mô phỏng mạch thu hồi năng lượng tạo ra bởi sự rung động cơ học thông qua Bond-Graph. Tác giả: Dương Quang Thiện; Hoàng Thắng; Nguyễn Thị Hải Vân. Kỷ yếu Hội nghị Cơ học Toàn quốc lần thứ X. Số: 10. Trang: 537-539. Năm 2018. (May 27 2019 10:25AM)
[6]Bài báo: Mô phỏng bộ điều khiển PID Fuzzy Adaptive cho động cơ Servo DC. Tác giả: ThS. Dương Quang ThiệnThS. Nguyễn Công Vinh. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Quảng Bình. Số: 16/2017. Trang: 11 - 19. Năm 2017. (Oct 21 2018 9:24AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Study of Air conditioner system cooling by water with Heat recovery to Supply hot water for human living. Authors: Vinh Nguyen Cong, Thien Duong Quang. International Journal of Recent Engineering Research and Development (IJRERD). No: 05. Pages: 01 - 06. Year 2020. (Jul 1 2020 8:36AM)
  
 Sách và giáo trình
(May 27 2019 10:33AM)
[1]Kỹ thuật lập trình CNC Chủ biên: Nguyễn Thị Hải Vân. Đồng tác giả: Ngô Tấn Thống; Đào Thanh Hùng; Dương Quang Thiện; Nguyễn Thái Dương. Nơi XB: Nhà Xuất Bản Xây Dựng. Năm 2018.
  
 Khen thưởng
[1] Giấy khen Hiệu trưởng trường CĐCN. Năm: 2014.
[2] Giấy khen của Giám đốc Đại học Đà Nẵng. Năm: 2019.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Trang Bị Điện
Ngành: Kỹ thuật điện & điện tử
 2015 Sinh viên Cao đẳng  Trường Cao đẳng Công Nghệ - ĐHĐN
[2]Truyền Động Điện
Ngành: Kỹ thuật điện & điện tử
 2014 Sinh viên Cao đẳng, Đại học  Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - ĐHĐN
[3]Thí nghiệm mạch điện
Ngành: Kỹ thuật điện & điện tử
 2013 Sinh viên đại học và cao đẳng  Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
[4]Máy Điện I & II
Ngành: Kỹ thuật điện & điện tử
 2013 Sinh viên Cao đẳng, Đại học  Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - ĐHĐN
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn