Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Nghiên cứu giải pháp xây dựng hệ thống tổng hợp và hỗ trợ tư vấn việc làm
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Thị Kiều, Nguyễn Văn Bình, Huỳnh Công Pháp
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Đà Nẵng
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
; Số: 12 (85).2014, QUYỂN 2;Từ->đến trang: 54-58;Năm: 2014
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Hiện nay nhu cầu về tìm kiếm cũng như giới thiệu việc làm ngày càng tăng rõ rệt. Để đáp ứng nhu cầu đó, có rất nhiều trang web khác nhau giới thiệu và hỗ trợ tìm kiếm việc làm. Với sự tồn tại quá nhiều trang web về việc làm như vậy đã dẫn đến một thực trạng là thông tin nằm rải rác, rời rạc và nhiều khi trùng lặp ở các trang web khác nhau, làm cho người dùng tốn rất nhiều thời gian và công sức để tìm ra những thông tin mà mình quan tâm cũng như nhìn thấy bức tranh toàn diện về việc làm. Trước thực trạng đó, chúng tôi đề xuất xây dựng một hệ thống tổng hợp thông tin việc làm bằng cách thu thập tự động thông tin từ các website việc làm khác nhau và biểu diễn lại thông tin việc làm một cách hệ thống, nhằm giúp người dùng dễ dàng hơn trong việc xem và tìm kiếm. Đồng thời từ thông tin tổng hợp được, hệ thống sẽ thống kê việc làm theo nhiều tiêu chí khác nhau như vị trí công việc, địa bàn, thời gian.
ABSTRACT
The present demand for job finding as well as job introduction is on a dramatic increase. To meet this demand, there are many different career websites. With so many career sites, information become scattered, disjointed and often duplicated in different sites, taking a lot of time and effort to find the information that interests you as well as see the comprehensive picture of employment. In this situation, we look forward to building a system supporting the information synthesis and consultancy of careers by retrieving the information from different career websites. In addition, our system shows the job information in a systematic way, in order to facilitate users to view and search the job postings. Also, the system classifies information for easier search based on the criteria such as profession, area and time... to help users see a more general situation of labor market as well as consulting service jobs.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn