Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Nguyễn Văn Bình
Đề tài:  
Trách nhiệm: Hướng dẫn 1

 Tiến sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2018

[2]Lâm Tùng Giang
Đề tài:  
Trách nhiệm: Hướng dẫn 2

 Tiến sĩ

 ĐH Đà Nẵng

 2011

 2017

[3]Đỗ Thị Thuận
Đề tài:  

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[4]Nguyễn Thanh Thịnh
Đề tài:  

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[5]Ngô Thị Hiền Trang
Đề tài:  

 Thạc sĩ

 ĐH Đà Nẵng

 2011

 2012

[6]Nguyễn Văn Huệ
Đề tài:  

 Thạc sĩ

 ĐH Đà Nẵng

 2011

 2012

[7]Lê Công Võ
Đề tài:  

 Thạc sĩ

 ĐH Đà Nẵng

 2011

 2011

[8]Trương Văn Thới
Đề tài:   

 Thạc sĩ

 ĐH Đà Nẵng

 2011

 2011

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn