Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

[1] Đề tài Khác: Supporting Entrepreneurial Development in the Field of IT in Vietnamese HEIs – ICTentr. Chủ nhiệm: Pasi Malinen, Huỳnh Công Pháp (Điều phối viên, quản lý dự án ĐHĐN). Mã số: 561492-EPP. Năm: 2018. (Aug 15 2016 1:36PM)
[2] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu giải pháp và xây dựng hệ thống tạo nguồn tài nguyên lớn và đồng nhất phục vụ xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Chủ nhiệm: PGS. TS. Huỳnh Công Pháp. Mã số: CNTT-01. Năm: 2018. (Feb 21 2018 2:45PM)
[3] Đề tài Khác: Development of Da Nang Entrepreneurship and Innovation Ecosystem (Phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp và sáng tạo tại Đà Nẵng). Chủ nhiệm: Huỳnh Công Pháp. Thành viên: Trường CĐ Công nghệ Thông tin - Đại học Đà Nẵng; Viện nghiên cứu phát triển kinh tế xã hội TP. Đà Nẵng; Vườn ươm TP. Đà Nẵng; Công ty 9Startlab.. Mã số: PS001. Năm: 2016. (Aug 15 2016 1:30PM)
[4] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu giải pháp hợp nhất tài nguyên và công cụ xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Chủ nhiệm: Huỳnh Công Pháp. Thành viên: ThS. Nguyễn Văn Bình, ThS. Đặng Đại Thọ, ThS. Văn Đỗ Cẩm Vân. Mã số: Đ2015-07-08. Năm: 2016. (Aug 15 2016 1:27PM)
[5] Đề tài Khác: Institutional Cooperation for the Development of Information Technology Education in Vietnam. Chủ nhiệm: Pasi Malinen, Huỳnh Công Pháp (Điều phối viên, quản lý dự án ĐHĐN). Mã số: BID/HEI ICI/26002558. Năm: 2015. (Aug 15 2016 1:33PM)
[6] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu các phương pháp nhận dạng và thu thập chữ viết tắt để xây dựng cơ sở dữ liệu và công cụ tích hợp xử lý chữ viết tắt và gõ tắt. Chủ nhiệm: Huỳnh Công Pháp. Thành viên: ThS. Nguyễn Văn HuệKS. Trần Hữu Đạt. Mã số: Đ2013 - 07-05-BS. Năm: 2014. (Jul 8 2015 5:07PM)
[7] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu và xây dựng một hệ thống hỗ trợ khai thác dữ liệu dịch tự động.. Chủ nhiệm: Huỳnh Công Pháp. Thành viên: ThS. Trần Thế Vũ. Mã số: D2001-02-17. Năm: 2011. (Mar 7 2012 10:08AM)
[8] Đề tài Khác: 『東洋文庫所蔵』貴重書デジタルアーカイブ. Chủ nhiệm: Asanobu KITAMOTO. Thành viên: Kinji ONO (Project Leader), Asanobu KITAMOTO, Yoko NISHIMURA, Elham ANDAROODI, Mohammad Reza MATINI, Tomohiro IKEZAKI, Takeo YAMAMOTO, Sonoko SATOE, ka MEYER, Dominique DEUFF, Takako MURAMATSU, Tetsuro KAMURA, Yuko TANAKA, Makiko ONISHIR, yo KAMIDA, Nigar ABBASZADE, Yanhui MAO, Huynh Cong Phap, Mohammad DAOUD, Tiago da SILVA, Natchapon Futragoon, Matthias BOUCHER, Xinling CHEN, Victoria Lopez CLEMENTE. Mã số: INDEF. Năm: 2009. (Jun 21 2013 9:49AM)
[9] Đề tài Khác: EOLSS-UNL Project of Managing the Translation of an Online Encyclopedia Using Classical MT and Deconversion from UNL. Chủ nhiệm: Christian Boitet. Thành viên: Huynh Cong Phap, Nguyen Hong Thai, Hervé Blanchon, (GETALP, LIG, France and UNDL Foundation, Tokyo, Japan). Mã số: NGOAINUOC. Năm: 2008. (Mar 11 2011 7:00PM)
[10] Đề tài Khác: TRANSAT Project of Evaluating and Producting Translation Corpora - Contract between GETALP and France Telecom. Chủ nhiệm: Hervé Blanchon. Thành viên: Huynh Cong Phap, Christian Boitet. Mã số: NGOAINUOC. Năm: 2007. (Mar 11 2011 7:05PM)
[11] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu xây dựng hệ thống hỗ trợ tính toán và xử lý song song trên môi trường phân tán. Chủ nhiệm: NGUYỄN TẤN KHÔI. Thành viên: . Mã số: B2005-15-50 . Năm: 2005. (Jan 24 2011 11:31AM)
[12] Đề tài Khác: Hệ thống xử lý và khai thác tài nguyên dữ liệu phục vụ xử lý ngôn ngữ tự nhiên. http://service.aximag.fr:8180/xwiki/bin/view/Main/WebHome. Chủ nhiệm: Huỳnh Công Pháp. Thành viên: Phòng thí nghiệm LIG, Trường ĐH Grenoble, CH Pháp. Mã số: INDEF. Năm: 0000. (Aug 16 2016 2:07PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn