Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,067,134

 Xây dựng công cụ đánh giá thống kê kho dữ liệu tiếng nói đa ngữ cho dự án ERIM
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: PHAN-HUY Khanh, HUYNH Cong-Phap
Nơi đăng: Hội thảo CNTT Quốc gia
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
; Số: Hội thảo CNTT Quốc gia;Từ->đến trang: 6 p.;Năm: 2006
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Dự án ERIM (Environnement Réseau pour l’Interprétariat Multimodal) nhằm xây dựng một môi trường giao tiếp tiếng nói đa ngữ Pháp-Việt, Pháp-Hoa, Pháp-Ấn (Hindu)... Từ môi trường này, người ta đã tiến hành thu âm các cuộc hội thoại diễn ra tự nhiên, tức thời, giữa những người không nói cùng ngôn ngữ nhưng có phiên dịch trung gian, tuỳ theo các chủ đề thực tế lấy từ cuộc sống (du lịch, thương mại…). Kho dữ liệu dữ liệu tiếng nói đa ngữ nhận được (trên 10.000 câu) có thể phục vụ nhiều mục đích khác nhau, dạng ứng dụng hoặc trên trang web : trợ giúp dịch thuật từ xa, sưu tập dữ liệu tiếng nói, hội thoại theo chủ đề xác định, phát triển ứng dụng xử lý tiếng nói… Dự án ERIM được triển khai trong khuôn khổ hợp tác NCKH giữa nhóm dịch máy GETA, Trung tâm CLIPS-IMAG, Viện Đại học Bách khoa Quốc gia Grenoble,CH Pháp, với trung tâm DATIC (Danang Applied Technologies of the Information and Communication) thuộc Khoa CNTT, trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà nẵng từ năm 2004 đến nay. Bài báo này trình bày giải pháp xây dựng công cụ tổ chức lưu trữ, thống kê, đánh giá thời gian, chất lượng thu âm các mẫu câu hội thoại diễn ra tự nhiên theo từng ngôn ngữ.
ABSTRACT

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn