Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Chương trình tích hợp phiên âm các dãy số
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trương Thiên Ân, Huỳnh Công Pháp
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Đà Nẵng; Số: SỐ 9(58), QUYỂN 3;Từ->đến trang: 1-7;Năm: 2012
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Trong bài báo này, chúng tôi trình bày việc nghiên cứu xây dựng một chương trình tích hợp phiên âm và phát âm các dãy số. Tính nỗi trội của chương trình này là nó có thể được tích hợp như một module vào các phần mềm khác và cho phép các phần mềm chia sẽ, sử dụng tính năng phiên âm và phát âm các dãy số. Để xây dựng một chương trình như vậy, yêu cầu phải nghiên cứu các quy tắc đọc số và cách phiên âm số thường gặp trong tự nhiên và trong các tài liệu. Từ đó đề xuất các thuật toán cũng như phương pháp tách bóc, nhận dạng, phiên âm và phát âm tất cả các định dạng số. Bài báo cũng trình bày việc áp dụng kỹ thuật cho phép xây dựng và tích hợp chương trình như một module vào các môi trường khác để sử dụng, hỗ trợ phiên âm số và giảm thiểu thời gian soạn thảo của người sử dụng.
ABSTRACT
In this paper, we present a study of the software conception and development for transcribing numbers in English and Vietnamese. The outstanding of this software is that it can be integrated as a module into other ones and its functions and database can be shared and used with other software. In making up the software, it requires us to study the principles of forming and pronouncing numbers in reality. For this reason, we propose algorithms and methods to automatically transcribe several kinds of numbers (such as cardinal numbers, currency numbers, telephone numbers, ect.). We also present the techniques to design the software and to integrate it as part of another one.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn