Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Nghiên cứu và xây dựng công cụ tách từ tự động trong tiếng Jrai
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Thanh Thịnh, Huỳnh Công Pháp
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
Nơi đăng: Hội thảo khoa học quốc gia @; Số: 5;Từ->đến trang: 307-312;Năm: 2013
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Tách từ đóng vai quan trọng trong trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Đối với các ngôn ngữ phổ biến và kể cả tiếng Việt, hiện có nhiều nghiên cứu và công cụ tách từ tự động. Tuy nhiên, đối với các ngôn ngữ của các dân tộc thiểu số nói chung và tiếng Jrai nói riêng, chưa có nhiều nghiên cứu và công cụ tách từ tự động phục vụ cho việc xử lý các ngôn ngữ này. Trong bài báo này chúng tôi trình bày việc nghiên cứu và xây dựng công cụ tách từ tự động trong tiếng Jrai có cho phép tùy chọn chỉnh sửa lại kết quả sau khi tách từ. Công cụ đã từng bước đạt được những kết quả chính xác và đang được áp dụng để tách từ các văn bản tiếng Jrai, phục vụ cho việc xây dựng các công cụ xử lý tiếng Jrai trên máy tính.
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
ABSTRACT
marriage affairs all wife cheat i want an affair
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn