Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Nghiên cứu các phương pháp nhận dạng và thu thập chữ viết tắt để xây dựng cơ sở dữ liệu và công cụ tích hợp xử lý chữ viết tắt và gõ tắt
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
losartankalium krka bivirkninger go losartan
Chủ nhiệm:  Huỳnh Công Pháp
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
; Thành viên:  ThS. Nguyễn Văn HuệKS. Trần Hữu Đạt
Số: Đ2013 - 07-05-BS ; Năm hoàn thành: 2014; Đề tài cấp ĐHĐN; Lĩnh vực: Công nghệ thông tin

Hiện tượng viết tắt trong các văn bản tiếng Việt trở nên rất phổ biến, số lượng chữ viết tắt tiếng Việt hiện nay tăng lên đáng kể và dưới nhiều hình thức rất đa dạng. Điều này đã dẫn đến một thực trạng là làm cho người đọc văn bản nhiều lúc hiểu nhầm nội dung hoặc khó có thể đoán ra được nghĩa của từ viết tắt.

Thật vậy, do sự phát triển của xã hội và sự hội nhập quốc tế về khoa học kỹ thuật, mỗi ngày trong tiếng Việt xuất hiện thêm nhiều chữ viết tắt mới. Quy tắt hình thành chữ viết tắt cũng rất đa dạng, nhiều chữ viết tắt trong tiếng Việt được hình thành từ các từ có nguồn gốc tiếng nước ngoài (ví dụ: ngành IT - ngành Công nghệ thông tin), nhiều chữ viết tắt được cấu thành từ các chữ cái đầu (ví dụ: ĐHĐN – Đại học Đà Nẵng), tuy nhiên cũng có nhiều chữ viết tắt được cấu thành từ hai ký tự của một từ (ví dụ: vina – Việt Nam)….   

 Trước thực trạng vừa nêu như trên thì nhu cầu tra cứu chữ viết tắt đối với người sử dụng là rất cấp thiết và thường xuyên. Tuy nhiên, hiện nay chúng ta chưa có một từ điển hay cơ sở dữ liệu đầy đủ về chữ viết tắt tiếng Việt nhằm phục vụ nhu cầu tra cứu, học tập và hỗ trợ trong vấn đề đọc và soạn thảo văn bản của người sử dụng.      

Trong báo cáo này chúng tôi tập trung nghiên cứu các phương pháp nhận dạng và thu thập tự động và xây dựng một cơ sở dữ liệu tương đối đầy đủ về chữ viết tắt tiếng Việt. Trên cơ sở đó, chúng tôi sẽ tiến đến xây dựng một hệ thống quản lý và tra cứu chữ viết tắt tiếng Việt trực tuyến nhằm đáp ứng nhu cầu của đông đảo người sử dụng. Bên cạnh đó, cũng từ cơ sở dữ liệu này, chúng tôi cũng sẽ tiến hành nghiên cứu xây dựng một công cụ tích hợp trên môi trường Windows (giống Vietkey) nhằm hỗ trợ tra cứu và soạn thảo chữ viết tắt.

walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn