Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Development of Da Nang Entrepreneurship and Innovation Ecosystem (Phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp và sáng tạo tại Đà Nẵng)
Chủ nhiệm:  Huỳnh Công Pháp; Thành viên:  Trường CĐ Công nghệ Thông tin - Đại học Đà Nẵng; Viện nghiên cứu phát triển kinh tế xã hội TP. Đà Nẵng; Vườn ươm TP. Đà Nẵng; Công ty 9Startlab.
Số: PS001 ; Năm hoàn thành: 2016; Đề tài Khác; Lĩnh vực: Khoa học công nghệ

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn