Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Hệ thống xử lý và khai thác tài nguyên dữ liệu phục vụ xử lý ngôn ngữ tự nhiên. http://service.aximag.fr:8180/xwiki/bin/view/Main/WebHome
abortion pill services abortion pill articles having an abortion
Chủ nhiệm:  Huỳnh Công Pháp; Thành viên:  Phòng thí nghiệm LIG, Trường ĐH Grenoble, CH Pháp
Số: INDEF ; Năm hoàn thành: 0000; Đề tài Khác; Lĩnh vực: Công nghệ thông tin

http://service.aximag.fr:8180/xwiki/bin/view/Main/WebHome
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn