Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Nghiên cứu các giải pháp thiết kế kiến trúc tiết kiệm năng lượng cho nhà ống tại Thành phố Đà Nẵng
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: ThS. Hồ Hồng Quyên*
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
; Số: Số 11(84).2014, Quyển 1;Từ->đến trang: 48-54;Năm: 2014
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo giới thiệu kết quả nghiên cứu một số giải pháp thiết kế cho nhà ống như chọn hướng nhà, vật liệu cách nhiệt, che nắng, thông gió tự nhiên, cây xanh, mặt nước; tạo điều kiện tiện nghi về mặt khí hậu cho con người nghỉ ngơi, giải trí và sinh hoạt, tận dụng nguồn năng lượng từ thiên nhiên, giảm mức độ tiêu thụ năng lượng điện, hướng đến kiến trúc bền vững. Thông qua khảo sát hiện trạng kiến trúc của nhà ống tại Thành phố Đà Nẵng; đo đạc, phân tích các số liệu và so sánh với TCXDVN 306:2004 - Nhà ở và công trình công cộng - Các thông số vi khí hậu trong phòng để đánh giá điều kiện tiện nghi của vi khí hậu bên trong công trình; tham khảo kết quả nghiên cứu của các tác giả trong và ngoài nước để đề xuất các giải pháp một cách có hiệu quả.
ABSTRACT
This paper presents our research on tube houses in Danang and our design solutions to exploit natural energy resources, reduce power consumption and contribute to sustainable architecture of the city. In this research, we compare data of the tube houses collected from the survey and the field study with Vietnam construction standards for dwellings and public buildings, with parameters for micro-climates in the room (TCXDVN 306:2004) to assess the condition of micro-climate inside the house. Basing on the findings of this research, and other domestic and international researches, we propose solutions to tube house construction in terms of direction, insulation material, shading, natural ventilation, trees and water, so as to form a comfortable micro-climate for relaxation and recreation activities in the most effective ways.
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn